Praca socjalna

Pracownicy socjalni oddelegowani do projektu po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu  środowiskowego i podpisaniu kontraktu z beneficjentem projektu będą opracowywali i wdrażali plan indywidualnych działań mających na celu poprawę funkcjonowania osób w oparciu o ocenę problemów oraz analizę celów i dostępność wariantów pomocy.
Na każdym etapie swoich działań pracownik socjalny będzie współpracował z kierownikiem Wydziału Pomocy Środowiskowej, koordynatorem projektu, specjalistą do spraw merytorycznych oraz specjalistami z określonych dziedzin.