Aktywizacja społeczna

W ramach projektu oferujemy nieodpłatne wsparcie specjalistów – prawnika, psychologa oraz terapeuty uzależnień, w formie konsultacji indywidualnych, których zakres będzie dostosowany do aktualnych potrzeb klientów.
Specjaliści dyżury będą pełnić po wcześniejszym umówieniu się, zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy, udostępnionym każdemu uczestnikowi projektu.
Konsultacje indywidualne będą prowadzone w okresie od stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

Zorganizowany zostanie pięciodniowy wyjazd diagnostyczno-edukacyjny, z pobytem w atrakcyjnej miejscowości w województwie łódzkim, dla wszystkich uczestników projektu.
Wyjazd, prócz atrakcji turystycznych, przewiduje warsztaty ze specjalistami (prawnik, psycholog, terapeuta uzależnień) według przygotowanego przez nich programu zajęć.