O projekcie

Projekt „KIERUNEK PRZEMIANA – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” jest skierowany do 60 mieszkańców Miasta Pabianic, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych klientów Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej poprzez:

 • pracę socjalną,
 • poradnictwo specjalistyczne:
  • prawnik,
  • psycholog,
  • terapeuta uzależnień,
 • wyjazd diagnostyczno-edukacyjny dla wszystkich uczestników projektu,
 • zajęcia podnoszące kompetencje ogólne:
  • kurs komputerowy ECDL,
  • kurs prawa jazdy kat. B,
 • Program Aktywizacja i Integracja:
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe,
 • Prace Społecznie Użyteczne

Całkowita wartość projektu: 770 993,75 zł
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 655 344,68 zł