Staże zawodowe

W ramach projektu „Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna edukacyjna i zawodowa” uruchomiono od dnia 01.03.2019 roku 3 miesięczne staże zawodowe dla 10 uczestników projektu. Tabela poniżej zawiera nazwy podmiotów i  miejsca odbywania staży.

 

Spółdzielnia Socjalna Zielone Pabianice

Pabianice, ul. Łaska 62/64

Pabianice, ul. Partyzancka 31

 

 

3 osoby

2 osoby

„Kamelia” Galeria Kwiatów Karolina Okruszek

Pabianice, ul. Bóźniczna 14

 

1 osoba

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Pabianicach

Pabianice, ul. 20 Stycznia 9/13

 

2 osoby

Przedszkole Nr 16 w Pabianicach

Z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
Pabianice, ul. Bugaj 58

 

 

1 osoba

Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

Pabianice, ul. Partyzancka 31

1 osoba