Aktywizacja edukacyjna

W ramach aktywizacji edukacyjnej, planowane są zajęcia podnoszące kompetencje ogólne:

  • kurs komputerowy ECDL BASE, który zostanie przeprowadzony przez firmę zewnętrzną i zakończy się egzaminem, po którym uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu oraz certyfikat ECDL BASE.
  • kurs prawa jazdy kat. B. Uczestnik otrzyma pokrycie kosztów kursu, badań lekarskich, egzaminu oraz jeśli będzie to konieczne – jednej poprawki.
  • Podczas zajęć, zarówno komputerowych, jak i prawa jazdy, zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe.