W okresie od 29.01-29.03.2018 r. Miejskie Centrum Pomocy Społecznej zrealizowało ustalenia stron partnerstwa zadaniowego dotyczące programu PAI zgodnie z Porozumieniem o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja Nr 1/2018 w ramach projektu RPO „Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”.

Pierwszy MODUŁ AKTYWIZACJA dotyczył realizacji prac społecznie użytecznych. Program rozpoczęło od 29.01.2018 r i ukończyło z dniem 29.03.2018 roku 18 uczestników.
Drugi MODUŁ INTEGRACJA dotyczył zajęć aktywizacyjnych (80 godzin zajęć grupowych).

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMOWAŁ: 

  • MOTYWACJĘ DO POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA,
  • INTEGRACJĘ W GRUPIE,
  • KREOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU,
  • KOMUNIKACJĘ,
  • RADZENIE SOBIE ZE STRESEM,
  • RADZENIE SOBIE Z NEGATYWNYMI EMOCJAMI,
  • ASERTYWNOŚĆ W ŻYCIU OSOBISTYM I ZAWODOWYM,
  • ELEMENTY GRUPY WSPARCIA.

Zajęcia odbywały się w 2 grupach 2 razy w tygodniu po 5 godzin dla każdej z grup.

Dziękujemy pani trener za zaangażowanie i realizację zajęć oraz wszystkim osobom
za aktywny udział w programie.