Szkolenia zawodowe

KURS KOMPUTEROWY ECDL – zrealizowano Termin szkolenia: 06.11-04.12.2018 r. 2 grupy uczestników Liczba godzin: 120 h x 2 grupy uczestników Miejsce szkolenia: Pabianice ul. Traugutta 8 Liczba uczestników szkolenia:  20 osób ukończyło szkolenie + 1 osoba (rezerwowa) uczestniczyła jako wolny słuchacz bezkosztowo, w trakcie przerwała uczestnictwo. Realizator szkolenia: Firma RESTAN  Łukasz Stańczyk Łódź RIS: 2.10/00119/2016 KURS PRAWO […]

Read More

Wyjazd diagnostyczno-edukacyjny

W dniach 21-25.05.2018 r. odbył się wyjazd diagnostyczno-edukacyjny do Łeby uczestników i kadry projektu „KIERUNEK PRZEMIANA – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”. W trakcie wyjazdu zrealizowany został  specjalny program warsztatowy – łącznie 15 godzin zajęć (warsztaty z psychologiem, warsztaty z prawnikiem oraz blok warsztatowy dotyczący tematyki uzależnień). Wyjazd obfitował w wiele atrakcji dla uczestników m.in. […]

Read More

Zakończenie Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

W okresie od 29.01-29.03.2018 r. Miejskie Centrum Pomocy Społecznej zrealizowało ustalenia stron partnerstwa zadaniowego dotyczące programu PAI zgodnie z Porozumieniem o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja Nr 1/2018 w ramach projektu RPO „Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa”. Pierwszy MODUŁ AKTYWIZACJA dotyczył realizacji prac społecznie użytecznych. Program rozpoczęło od 29.01.2018 r i ukończyło […]

Read More

Wsparcie specjalistów

Informujemy, zgodnie z założeniami projektu RPO „Kierunek Przemiana – aktywizacja, społeczna, edukacyjna i zawodowa” uruchomione zostało wsparcie specjalistów w projekcie: psychologa od dnia 02.01.2018 roku prawnika od dnia 26.03.2018 roku terapeuta uzależnień od dnia 11.06.2018 roku pracownicy socjalni w trakcie trwania projektu Specjaliści są do dyspozycji beneficjentów pełniąc dyżury zgodnie z harmonogramem. Zapisy na konsultacje […]

Read More